درباره ما

درباره بنگاه ضایعات

بهترین خریدار ضایعات در تهران

بنگاه ضایعات، بزرگترین خریدار ضایعات در سطح استان تهران است. افتخار بنگاه ضایعات خرید منصفانه و به قیمت روز و تسویه نقدی انواع ضایعات از کلیه اشخاص و ادارات و ارگانهاست و خدا را شاکریم با قدم برداشتن در مسیر درست مزد زحمات چند ساله تیم مدیریت و پرسنل زحمتکش این مجموعه با اعتماد شما مشتریان عزیز پرداخت شده است .
تماس بگیرید (کلیک کنید)